PRIVACY BELEID SENSE EVENTS

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-09-2020.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en zich inschrijft voor één van onze congressen en/of evenementen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sense Events. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sense Events niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Sense Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons stuurt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze congressen en/of evenementen vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw deelname aan onze congressen en evenementen te registreren of de organisatie te kunnen uitvoeren. Ook wordt informatie toegezonden per email betreft het congres/evenement. Bij calamiteiten kunnen wij telefonisch contact opnemen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om inzicht te krijgen in de aard van de deelnemers en een deelnemerslijst te maken/drukken. Hierbij maken wij alleen uw naam, functie en organisatie bekend.

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij combineren uw gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?
Sense Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan drie jaar.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan anderen dan de bij de organisatie van het symposium betrokken organisaties en personen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@sensebv.nl.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Voor congressen en evenementen worden nieuwsbrieven verstuurd. In de nieuwsbrieven is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@sensebv.nl.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Sense Events
Essenlaan 6
1718 XN Hoogwoud
Einfo@sensebv.nl